Bộ sưu tập Sông Hồng

Giới thiệu

Con sông dài nhất miền Bắc Việt Nam. Màu nước đỏ đặc trưng
của sông Hồng đến từ lượng phù sa mà sông mang theo,
chảy dài qua các đồng ruộng màu mỡ vùng đồng bằng Bắc Bộ.