Bộ sưu tập Cồn Cát

Giới thiệu

Nằm song song với nền trời xanh, khiến tầm nhìn
như kéo dài vô tận, cồn cát Quang Phú, tỉnh Quảng Bình
là nơi giao thoa hài hoà giữa thiên nhiên và đất trời.