Picasso luôn thận trọng trong quá trình sản xuất và thiết kế, bảo toàn trách nhiệm với môi trường trong mọi khía cạnh công việc.
 
Công thức của Picasso sử dụng ít xi măng và hơn 90% nguyên liệu tái chế toàn diện, giảm thiểu đáng kể lượng khí thải carbon khi so sánh với các sản phẩm gạch bê tông đá mài truyền thống.
Sản phẩm của Picasso sở hữu lượng chất thải rất thấp do sử dụng khuôn vật liệu đo đóng riêng.
 
Sản phẩm của Picasso sở hữu lượng chất thải rất thấp do sử dụng khuôn vật liệu đo đóng riêng.